ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่นแบบสอบถาม Gourmet & Cuisine

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  2,900 Views

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่นแบบสอบถาม Gourmet & Cuisine

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม Gourmet & Cuisine ฉบับสิงหาคม 2562 รวม 128 รางวัล

1.บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ สำหรับ 2 ท่าน ณ  Parichart Court โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 7,060  บาท

 • คุณสมฤดี  ชัยวีระวัฒนะ

2.บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ ณ ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,591 บาท

 • คุณฝนทิพย์ เครือหงษ์

3. บัตรรับประทานอาหารค่ำ 7 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารฟร้อนท์รูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,356 บาท

 • คุณจรินรัตน์ ภาพน้ำ

4. บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อสายวันอาทิตย์ สำหรับ 2 ท่าน ณ NEXT2 Café โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,776 บาท

 • คุณชมนาด ธรรมนายกาธิป         

5. บัตรรับประทานเซ็ตอาหารค่ำ สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,768 บาท

 • คุณThanate Suwantrikoon

6. บัตรรับประทานเซ็ตอาหารกลางวัน 4 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

 • คุณสกาวใจ ตัณฑ์ศรีสุโรจน์

7. บัตรรับประทานเซ็ตอาหารกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

 • คุณอภิลาส วงษ์ท่าข้าม

8. บัตรรับประทานเซ็ตอาหารค่ำ สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหาร Mei Jiang โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,944 บาท

 • คุณกฤษฎา อานุภาเวนะวัฒน์

9. บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหาร River Café & Terrace โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,473 บาท  

 • คุณรังสิยา ทัพวงศ์ กรุงเทพฯ

10. บัตรรับประทานบุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวันวันจันทร์-เสาร์ สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารซุยเซียน โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 4,320 บาท

 • คุณวิลาสินี รตชวโรจน์
 • คุณพิสิษฐ์ พูลศิลป์
 • คุณสมหมาย แก้วคำ

11. บัตรรับประทานบุฟเฟต์อาหารจีน สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารสเตลล่า พาเลซ โรงแรมใบหยกสกาย จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 3,560 บาท

 • คุณศิริชัย วงศ์ประยูรเวช
 • คุณชาญศักดิ์ เรืองอนัต์สกุล

12. บัตรรับประทาน Seafood Buffet มื้อค่ำทุก

 • คุณศิวพร รอดรัตน์

13. บัตรรับประทานบุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหาร Colonnade โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,942.50 บาท

 • คุณภัททา จิตรอรุณไสว

14. บัตรรับประทานเซ็ตอาหารกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารแฌม บาย ฌอง-มิเชล โลรองต์ โรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,400 บาท

 • คุณไพโรจน์ สมบูรณ์เจริญ

15. บัตรรับประทานบุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารจีน Fei Ya โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,700  บาท

 • คุณอรทัย ชลลธีโรจน์

16. บัตรรับประทานชุดน้ำชายามบ่าย (Western Afternoon Tea Set) สำหรับ 2 ท่าน ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,500 บาท

 • คุณภัทราพรรณ จิระพงศ์วัฒนา

17.  บัตรรับประทานติ่มซำ สำหรับ 2 ท่าน  ณ ห้องอาหารจีน Dynasty โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,250 บาท ++

 • คุณเกียรติศักดิ์ อยู่เรืองเดช กรุงเทพฯ

18.  บัตรกำนัล Krispy Kreme VIP Card 1 เดือน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,392 บาท รวมมูลค่า 2,784 บาท

 • คุณภัทราพรรณ จิระพงศ์วัฒนา
 • คุณปิยะดิษฐ ละไมเสถียร

19. บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Ah Nam จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท

 • คุณนาถนภา รอดวัฒนกุล
 • คุณธาราทิพย์ ปานะวิศิต

20. บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจาก Gloria Jean’s Coffees จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 4,000 บาท

 • คุณฉกานุท ชื่นบาล
 • คุณมาริสา พรประสิทธิ์
 • คุณศาตนันทน์ อนุมัติ
 • คุณจินตนา ทรงศิริวัฒน์

21. บัตรรับประทานอาหารจากร้านชิดกรุงกุ้งเผา จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

 • คุณกนิษฐา พวงไพบูลย์
 • คุณจุฬาลักษณ์ พิมพ์เจริญ
 • คุณชินะเทพ แสงสุวรรณ์
 • คุณศิวาพร นวปัญญากุล
 • คุณธนพงศ์ สุตันติวรคุณ
 • คุณพัชรวรรณ เสภา
 • คุณศุภนาฎ ประทุมชาติภักดี
 • คุณก่อกุศล รอดอารีย์
 • คุณภฤณ ดวงจันทร์
 • คุณภาวนา อู่ตะเภา

22. Gift Voucher “The More You Chill, The Less Your Bill” สำหรับเครื่องดื่มทุกชนิดของร้าน S-SEN Brasseries & More จาก Hotel Verve Bangkok จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

 • คุณอติพล สุนทรสิงห์
 • คุณประเทศ ดวงพัตรา
 • คุณวรพรต เทพวรรณ
 • คุณดารินทร์ วงศ์ศักดิ์ภักดี
 • คุณวัชรียา กิจปานนท์

23. บัตรรับประทานอาหารจากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 3,000 บาท

 • คุณปาริฉัตร ภู่พิสิฐ
 • คุณอาภรณ์ วังตระกูล
 • คุณศกลวรรณ ปินมา

24. บัตรรับประทานอาหารในเครือโออิชิกรุ๊ป จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท

 • คุณนุสรา แสงศรี
 • คุณศรุตา สุขประเสริฐ

25. บัตรรับประทานอาหารจากร้านส้มตำเด้อ (เฉพาะสาขาทองหล่อ) จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

 • คุณSatian Sampasneetamorn
 • คุณรัตนา กอนุประพันธ์
 • คุณอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
 • คุณพิมพ์ฬิยา อยู่เย็น
 • คุณพิรุณวัฒน์ ริ้วสุนทร
 • คุณนิธิศ ชัยวีระวัฒนะ
 • คุณวรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
 • คุณสนิฎา สัตยวณิช
 • คุณภานพ ลิ่มลัญจกร
 • คุณวีระวัฒน์ ปิยะเกรียงไกร
 • คุณวันทนา สิริภัทรคุณ
 • คุณทักษิณรา ขำจิตร์
 • คุณกุลรัตน์ เฉลียวจิตติกุล
 • คุณอินทิรา วิเศษหมื่น
 • คุณสิริเกษ มาทอง
 • คุณอุดม จันทรมงคล
 • คุณสมพร วงศ์ดีเลิศ
 • คุณ Pradthana Kachasommriy
 • คุณรัตนา อุปถัมภ์
 • คุณสมฤดี วงศ์ดีเลิศ

26. บัตรกำนัลสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ไอคอนสยาม จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 7,500 บาท

 • คุณธนสาร อรอยวงศ์
 • คุณอานนท์ โสตถิพัฒนพงศ์
 • คุณสุกัญญา เข็มภูเขียว
 • คุณเยาวลักษณ์ แซ่ลี้
 • คุณทัศน์วรรณ สุคนธมาน
 • คุณเมธนี อารีสวัสดิ์
 • คุณศิริรัตน์ ภควุฒิ
 • คุณทวีวรรณ ปกป้อง
 • คุณมาลินี อนุวัตเมธี
 • คุณธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
 • คุณณัฐนพินท์ พิมพ์วัน
 • คุณอรกิตต์ ชัยอำนวย
 • คุณณณุชา วัฒนธำรงค์
 • คุณช่อทิพย์ วาณิชพิทักษ์
 • คุณสุจารีย์ พินิจชอบ

27. บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารในเครืออาจารย์มัลลิการ์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

 • คุณเกวลิน พิทยานุกูล
 • คุณสมจิตต์ คูหาปัญญา
 • คุณจุรีรัตน์ บุญรินทร์
 • คุณประภา ประคุณศึกษาพันธ์
 • คุณอุบลรัตน์ แจ้งตามธรรม
 • คุณภัทระ สังวาลย์
 • คุณวิเชียร โรจนาวรรณ
 • คุณKrith Samuttrakrin
 • คุณกาญจนา ปลั่งเปล่ง
 • คุณ Vikron Supanichvit

28. บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารในเครือ IMPACT Restaurant จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 3,000 บาท

 • คุณภัทรศยา สนองผัน
 • คุณจิราภรณ์ จงคล้าย
 • คุณจิราภรณ์ ดำรงอัครนิธิ
 • คุณอาทิมนต์ วัฒนวาณิชกร
 • คุณ Napat Suwansiri
 • คุณเรมวดี ตุลปาละ เสงี่ยมรักษา

29. บัตรรับประทานอาหารจากร้านพรานกระต่าย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท

 • คุณวิภาวรรณ สินไชย
 • คุณอรศิริ คงณศิริ
 • คุณประโยชน์ ตันทัดประเสริฐ
 • คุณไพโรจน์ สมบูรณ์เจริญ
 • คุณกาญจนา ปลั่งเปล่ง

30. บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Divana ForRest Cafe จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท

 • คุณณัฐกฤตา ตรีชัยวิริยะกุล
 • คุณรังษิมา เจนรุ่งโรจน์
 • คุณ Nutpobtum Tanunmetakorn
 • คุณสมยศ คงวาณิชย์สกุล
 • คุณแววดาว ศิริสุข

31. บัตรรับประทานอาหารห้องอาหาร Ross Kitchen (เฉพาะค่าอาหาร) จาก Akara จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท

 • คุณวิภัทร อรรจนาวัฒน์
 • คุณเทพดารา คำศรี
 • คุณณัฐวุฒิ อาชวกุลเทพ
 • คุณรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล
 • คุณวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

32. บัตรรับประทานจากร้าน Dai Lou จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท

 • คุณวณิชยา สุขอัตตะ
 • คุณเบญจมาศ ลาร์กิ้น
 • คุณอภิรดี แสงณรงค์
 • คุณผจงจิตต์ เปรี่ยมมะเริง

33. บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Pablo จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท

 • คุณหนึ่งฤทัย สุขไทย
 • คุณพรนิภา สินธุวริชย์
 • คุณพิมลมาศ รมัยเศรษฐ์
 • คุณธีระ ธรรมวงศ์

34. บัตรรับประทานอาหารจากร้านไทยนิยม จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท

 • คุณศุภัสรา ชลูดดง
 • คุณลัลล์ลลิล เทิดสุธาธรรม
 • คุณปิยะพร ดวงคำ
 • คุณกมลชนก ชูปาน

35. บัตรรับประทานอาหารจากร้าน Tsubohachi จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 1,000 บาท

 • คุณวนิดา พูนทะมงคล
 • คุณนันทิยา สุหร่าย

 *** กองบรรณาธิการจะทำการจัดส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านทางไปรษณีย์ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed