การะเกด

ความสุขของชีวิตคือกิน ดื่ม เที่ยว และอ่านหนังสือที่ชอบ