ป้าเจี๊ยบ

ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
makaramani@yahoo.com
 
ลงมือทำขนมด้วยตนเองเป็นครั้งแรกตอนเก้าขวบ เพราะอยากกิน  เนื่องจากมาอยู่กับคุณยายที่กรุงเทพ เลยอดกินขนมอร่อยที่แม่ทำให้กินมาตั้งแต่เด็ก  ทำครั้งแรกก็สำเร็จ  จึงตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาดีตั้งแต่ทำครั้งแรก  ส่งผลให้มีแรงใจทำขนมและอาหารต่างๆ สารพัดชนิดในเวลาต่อๆมา  จนสะสมตำราอาหารมากกว่าตำราเรียน  

จัดสรรชีวิตส่วนหนึ่งให้เกี่ยวข้องกับอาหารมาโดยตลอด  อาทิ เป็นประธานจัดงานอาหารในวรรณคดีไทยช่วงที่เป็นนิสิตจุฬาฯ เป็นประธานจัดงานอาหารนานาชาติตอนที่เป็นนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา สาธิตการทำอาหารในรายการโทรทัศน์ของไทยและสหรัฐอเมริกา  สาธิตการทำขนมตามที่ได้รับเชิญ  จัดอบรมการทำขนมตามคำขอของมิตรสหาย เขียนตำราเรื่องมารยาทดีในวิถีกิน  และเขียนคอลัมน์ประจำเกี่ยวกับของหวานให้นิตยสาร Gourmet &Cuisine  

ใช้ชีวิตหลักเป็นครู ตามวุฒิที่ได้ร่ำเรียนมา  ซึ่งเป็นนักเรียนทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทางสังคมศึกษา-ภาษาไทย (2517) และครุศาสตรมหาบัณฑิตทางการประถมศึกษา (2523) ต่อมาเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและทุน Texas A&M University สำหรับปริญญา M.Ed. in Educational Technology (2523) และ Ph.D. in Curriculum and Instruction (2527) ทำงานสอนอยู่ที่สวนสุนันทาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยครูจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎ  มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเคยมีตำแหน่งบริหารเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
  
ใช้ชีวิตมาหกทศวรรษด้วยการเป็น 6 นัก คือ นักเรียน นักสอน นักวิจัย นักเขียน นักท่องเที่ยวและนักทำ อย่างสม่ำเสมอ  ตั้งใจเต็มร้อยในการทำงานเพื่อชาติและประชาชน  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่กับสถาบันครอบครัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน  จึงมีความสุขทุกนาทีที่ได้มีชีวิต