หญิงใหญ่

ตั้งแต่จำความได้ก็เจ้าเนื้อมาโดยตลอด ความสุขคือการกิน กิน และกิน