รพ.เจ้าพระยา ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ.วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เจ้าพระยา ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจในปัจจุบันที่มีผลเสียต่อร่างกาย พร้อมด้วยศิลปินผู้รักสุขภาพ พี่ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ในงาน BE STRONG...BE HEALTHY@HOSPITAL ROADSHOW ครั้งที่ 1/2017 ณ บริเวณชั้น 1 รพ.เจ้าพระยา